BLOG MiPBP w Żninie

Moje zdjęcie
Żnin, kujawsko-pomorskie, Poland
Najlepsza biblioteka w powiecie żnińskim

czwartek, 16 maja 2019

Ogłoszenie wyników konkursu historycznego POLSKA MOJA OJCZYZNA

1 maja 2019 r. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie ogłosiła kolejną edycję internetowego konkursu historycznego POLSKA MOJA OJCZYZNA, w której uczestniczyć mogli uczniowie szkół średnich oraz osoby starsze. Odpowiadając prawidłowo na wszystkie pytania można było uzyskać 30 punktów.
Komisja Konkursowa w składzie: Aleksander Paradowski (przewodniczący), Krystyna Lachowicz i Barbara Filipiak (członkowie) spośród nadesłanych odpowiedzi wyłoniła zwycięzców. 1. miejsce zajęła Antonina Marcinkowska (30 pkt.), 2. miejsce zdobyła Marika Fryz (28 pkt.), 3. miejsce przypadło Bartoszowi Furmankowi (27 pkt.). Jury postanowiło przyznać także jedno wyróżnienie, które otrzymuje Joanna Kitaszewska (26 pkt.).
Po odbiór nagród można się zgłaszać do Aleksandra Paradowskiego w Wypożyczalni dla Dorosłych od 23 maja 2019 r.
Zwycięzcom gratulujemy i dziękujemy za aktywny udział w bibliotecznych przedsięwzięciach.
Poniżej podajemy prawidłowe odpowiedzi na pytania:
INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY
       POLSKA MOJA OJCZYZNA
  EDYCJA 2019

 1. W poniższych zdaniach wskaż, co jest prawdą (P), a co fałszem (F). 12 pkt.

 1. Stanisław Żółkiewski był spokrewniony z królem Janem Sobieskim?  Prawda
 2. Wojska tatarskie walczyły pod Grunwaldem. Prawda
 3. Zawisza Czarny zginał w XVIII wieku w walce z Turkami. Fałsz
 4. W Polsce po śmierci Kazimierza Wielkiego panował król Węgier- jego siostrzeniec Ludwik.  Prawda
 5. „Polacy nie gęsi” to słowa Mikołaja Reja.    Prawda
 6. Święty Stanisław ze Szczepanowa prowadził konflikt z Bolesławem Krzywoustym. Fałsz
 7. Pod koniec panowania  Mieszka I, państwo polskie obejmowało tylko Wielkopolskę, sporą część Pomorza z Gdańskiem oraz Śląsk. Innych ziem w tamtym okresie nie było. Fałsz
 8. W XV wieku Polacy jedli więcej ziemniaków niż obecnie. Fałsz
 9. Popiel był pradziadkiem Mieszka I. Fałsz
 10. Austria zajęła teren Małopolski i Wielkopolski podczas II rozbioru Polski. Fałsz
 11. Piłsudski i Mickiewicz spoczywają prócz władców w katedrze wawelskiej. Prawda
 12. Stan wojenny ogłoszony w Polsce 13 grudnia 1981 roku trwał 19 miesięcy. Prawda

 1. W jaki sposób Polacy zdobyli twierdzę Malbork podczas wojny trzynastoletniej? 1 pkt.
Odpowiedź. Twierdza została zakupiona od Czechów.
 1. Za panowania którego z królów „wyginęła szlachta”? 1 pkt.
Odpowiedź. Za panowania króla Jana Olbrachta.
 1. Za panowania Zygmunta III Wazy Rzeczpospolita przestała być mocarstwem. Przyczyniły się do tego wyczerpujące wojny, które były toczone z 3 państwami. Z jakimi? 1 pkt.
Odpowiedź. Polka toczyła wtedy wojny z Szwecją, Rosją oraz Turcją.
 1. Za panowania jakiego króla powstało oświeceniowe czasopismo „Monitor”? 1 pkt.
Odpowiedź. Za panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 1. Na podstawie poniższych danych napisz o jaką postać chodzi. 8 pkt.


 1. - działacz i pisarz polityczny
- zreformował akademię Krakowską
- jeden z twórców konstytucji 3 maja.

………Hugo Kołłątaj ………………


 1. - twórca Wolnomularstwa Narodowego i Towarzystwa Patriotycznego
- służył w wojsku Księstwa Warszawskiego
- W czasie powstania listopadowego wywieziony został przez wycofujące się wojska rosyjskie do twierdzy Szlisselburskiej.

………Walerian Łukasiński……………
 1. - polski wojskowy i polityk
- dowódca Armii Polskiej w ZSRR
- pochowany na cmentarzu w Monte Cassino.

………Władysław Anders…………………

 1. - prezydent Polski
- z wykształcenia chemik
- był budowniczym polskiego przemysłu chemicznego.

……………Ignacy Mościcki…………………
 1. - niemiecko- polski oficer marynarki niemieckiej, a w późniejszych latach także polskiej
- urodzony w latach osiemdziesiątych XIX wieku w Brandenburgu.
- w trakcie I wojny światowej był dowódcą łodzi podwodnych, a także flotylli podwodnej
- Odznaczony  Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari

……………Józef Unrug………………………………

 1. - za panowania tego króla zasięg terytorialny Polski był największy
- był teściem Świętopełka I.
- koronował się na króla Polski tuż przed śmiercią

…………Bolesław Chrobry………………………

 1. - przez Turków nazywany był Lwem Lechistanu
- biegle władał językami takimi jak: łacina, język francuski czy niemiecki
- mąż Marii Kazimiery d’Arquien

……………Jan III Sobieski…………………………

 1. - inicjator Powstania Listopadowego
- odznaczony Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari
- napisał pamiętnik, opisujący wydarzenia Nocy Listopadowej.

………………Piotr Wysocki……………………….

 1. Podaj tytuł książki Wandy Niedziałkowskiej- Dobaczewskiej, w której autorka zawarła swoje przeżycia z pobytu w obozie koncentracyjnym w latach 1940-1945?  1 pkt.
Odpowiedź. „Kobiety z Ravensbrück”.
 1. Z jakiej dziedziny naukowej  Klemens Janicki osiągnął tytuł doktorski? 1 pkt.
Odpowiedź. Z filozofii.
 1. Kto był pierwszą ofiarą walk powstania wielkopolskiego na terenie Żnina? 1 pkt.
Odpowiedź. Władysław Lewandowski.
 1. Kto dowodził akcją rozbicia sowieckiego więzienia w Puławach w 1945 roku? 1 pkt.
Odpowiedź. Marian „Orlik” Bernaciak.

 1. Kogo przedstawia zdjęcie poniżej? 1 pkt.


Odpowiedź. Witold Pilecki.


 1. Uporządkuj wydarzenia chronologicznie od najstarszego (a) do najświeższego (e). 1 pkt.

-  rozejm ze Szwecją w Sztumskiej Wsi b.
-  rabacja galicyjska c.
-  uprowadzenie i zamordowanie przez funkcjonariuszy MO ks. Jerzego Popiełuszki e.
-  koronacja Bolesława Chrobrego na Króla Polski a.
-  powstanie w getcie warszawskim d.


czwartek, 25 kwietnia 2019

Złota Odznaka dla Jadwigi Jelinek

25 kwietnia 2019 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej gościła Bogumiła Kruszka – Przewodnicząca Związków Zawodowych Pracowników Bibliotek Publicznych oraz innych Instytucji Kultury w Bydgoszczy, która wręczyła odchodzącej na emeryturę długoletniej dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie – Jadwidze Jelinek – Złotą Odznakę Zasłużony Działacz Związkowy Kultury i Sztuki.
czwartek, 18 kwietnia 2019

Zakwalifikowaliśmy się do projektu


Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie zakończyła  pierwszą edycję projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek”, a otrzymany Certyfikat jest uwierzytelnieniem tego faktu.
Od września 2019 r. ruszy kolejna edycja projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek”, do którego nasza biblioteka również się zakwalifikowała. Pieczę nad projektem sprawuje Beata Garbacz z oddziału dla dzieci.

 Tym razem książki przeznaczone będą dla grupy 3-6 latków (a nie jak w 1. edycji tylko dla 3-latków). Materiały promocyjne i  książeczki dotrą do nas najpóźniej latem.
Organizatorem projektu jest Instytut Książki, a jego celem  jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Polski.  W ramach projektu dzieciom wydawane będą Wyprawki Czytelnicze, składające się z Karty Małego Czytelnika, naklejek oraz książki wraz z broszurą dla rodziców.
Warunkiem udziału w projekcie jest zapisanie dziecka do biblioteki i wypożyczanie co najmniej jednej książki. Mogą w nim też uczestniczyć dzieci już wcześniej do biblioteki zapisane i korzystające z bibliotecznego księgozbioru. Uczestnik za każdorazowe odwiedzenie naszej książnicy i wypożyczenie książki w oddziale dla dzieci  otrzyma naklejkę, a po uzbieraniu 10 naklejek zostanie uhonorowany imiennym dyplomem.