BLOG MiPBP w Żninie

Moje zdjęcie
Żnin, kujawsko-pomorskie, Poland
Najlepsza biblioteka w powiecie żnińskim

środa, 14 listopada 2018

O młodym Adasiu Mickiewiczu

13 listopada 2018 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie gościł Jakub Skworz – dziennikarz i pisarz. Opowiedział o życiu Adama Mickiewicza, tym samym wpisując się tym spotkaniem w obchody 100-lecia niepodległości Polski organizowane przez żnińską bibliotekę.
Jako autor książek Jakub Skworz zadebiutował w 2015 roku. Dzieci i młodzież zaczytują się w jego opowieściach od kilku więc lat (m.in. „Adaś Mickiewicz. Łobuz i mistrz”, „Wampirek Alfred i ostatni ząbek”, „Księżniczka Adela i duszek Elbit” oraz „Prawie bajki. Nieznajomość prawa szkodzi”).
Co ciekawe, jako dziecko pisarz nie lubił czytać książek, dopiero w nieco późniejszym wieku przekonał się, jaką moc mają książki, które do czytania już sam sobie wybierał.

Pierwsze pisarskie próby podjął, gdy miał dziewięć lat, zaś wybierając drogę zawodowej kariery zdecydował, że będzie pisał książki dla dzieci. To, że umie świetnie opowiadać, mieli okazję przekonać się uczniowie żnińskiej „jedynki”, którzy uczestniczyli w spotkaniu autorskim z nim. Była to niezwykle dynamiczna i ciekawa opowieść o młodym i nieco starszym Adasiu Mickiewiczu. Jakub Skworz po prostu skradł uwagę swoich słuchaczy. A po spotkaniu rozdawał autografy i podpisywał swoje książki.

piątek, 2 listopada 2018

FUN ENGLISH W BIBLIOTECE - ruszyła kolejna edycja

31 października 2018 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie ruszyła kolejna edycja kursu języka angielskiego dola dzieci FUN ENGLISH W BIBLIOTECE.
Zajęcia prowadzi bibliotekarz Aleksander Paradowski. Dzieci podzielone zostały na dwie grupy. W grupie I jest 6 osób - w wieku 7-8 lat. W grupie II znalazło się 7 osób - w wieku 9-10 lat. Podczas zajęć dzieci poprzez zabawę poznają podstawy języka angielskiego. Praca przy komputerze (filmiki, gry, dopasowanie zdjęć) pozwala w prosty
sposób poznać słówka w języku angielskim.

Internetowy Konkurs Literacki pn. „250. rocznica urodzin Jędrzeja Śniadeckiego”


Internetowy Konkurs Literacki
pn. „250. rocznica urodzin
Jędrzeja Śniadeckiego”

1. W którym roku urodził się Jędrzej Śniadecki  - proszę podać dokładną datę?
2. Proszę podać imię matki i ojca Jędrzeja Śniadeckiego. 
3. Kim był ojciec  Jana i Jędrzeja Śniadeckich?
4. Proszę podać imię i nazwisko (rodowe) żony Jędrzeja Śniadeckiego.
5. Proszę podać imiona dzieci Jędrzeja Śniadeckiego.
6.W jakim mieście Jędrzej Śniadecki pobierał nauki początkowe?
7. W jakim mieście Jędrzej Śniadecki uczęszczał do gimnazjum? (pełna nazwa)
8. Jaki napis widniał na medalu wręczonym od króla za postępy w nauce i co on oznaczał?
9. W którym roku Jędrzej Śniadecki rozpoczął studia w Polsce?
 10. Jaką, pełną nazwę nosiła Akademia Krakowska, na której studiował?
11. Co Jędrzej Śniadecki studiował w Krakowie?
 12. Proszę podać imiona i nazwiska profesorów anatomii, u których Jędrzej Śniadecki pobierał nauki.
13. Proszę podać imiona i nazwiska profesorów chemii, u których Jędrzej Śniadecki pobierał nauki.
14. Gdzie i na jakie zagraniczne studia udał się Jędrzej Śniadecki?
15. W jakim języku wykładał Jędrzej Śniadecki na Akademii Wileńskiej?
16. W którym roku i czego profesorem został Jędrzej Śniadecki  na Uniwersytecie Wileńskim?
17. Jaką nazwę nosił pierwszy polski podręcznik do nauki chemii napisany przez Jędrzeja Śniadeckiego?
18. Jaką nazwę nosiło pismo o charakterze popularnonaukowym założone przez Jędrzeja Śniadeckiego?
19. Z kim we współpracy Jędrzej Śniadecki założył w/w pismo?
20. Jaką znaną rozprawę Jędrzej Śniadecki opublikował w /w piśmie?
21. Jaką nazwę nosiło stowarzyszenie założone przez Jędrzeja Śniadeckiego  12  grudnia 1805 roku?
22. W którym roku i jaką nazwę nosiło założone w Wilnie przez Jędrzeja Śniadeckiego  towarzystwo, mające na celu poprawę obyczajów ówczesnego społeczeństwa?
23. Jakiego  pseudonimu używał w wyżej wymienionym towarzystwie i co on oznaczał?
24.  Działalność naukowa Jędrzeja Śniadeckiego obejmuje szerokie dziedziny wiedzy. Proszę podać przynajmniej dwie.
25. Wymień przynajmniej 2 książki napisane przez Jędrzeja Śniadeckiego lub o Jędrzeju Śniadeckim.
26. Wymień przynajmniej 4 artykuły Jędrzeja Śniadeckiego, które ukazały się w czasopismach.
27. Kiedy zmarł Jędrzej Śniadecki?
28. Gdzie pochowany został Jędrzej Śniadecki?
29. Proszę wskazać miejsca wmurowania przynajmniej 2 tablic poświęconych braciom Śniadeckim w mieście Żninie?
30. Kto jest twórcą pomnika – głowy Jędrzeja Śniadeckiego stojącego na skwarku koło placu Wolności w Żninie?
31.  Kto i pod jakim tytułem napisał widowisko sceniczne o Jędrzeju Śniadeckim?Regulamin internetowego konkursu
„250. rocznica urodzin
Jędrzeja Śniadeckiego”

I Postanowienia ogólne
1.      Organizatorem internetowego konkursu  „250. rocznica urodzin Jędrzeja Śniadeckiego”  jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie.
2.      Celem konkursu jest propagowanie  wiedzy o wybitnych ludziach Żnina oraz pogłębianie lokalnego patriotyzmu.
3.      Istotą Konkursu jest wyłonienie trzech zwycięzców (I, II i III miejsce), którzy zdobędą największą liczbę punktów. W przypadku kilku lub kilkunastu osób
z taką samą liczbą punktów, decydować będzie kolejność nadesłanych odpowiedzi.
4.      Zgłoszenie udziału w konkursie poprzez wysłanie mailem prawidłowych odpowiedzi oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i przedmiotowy regulamin akceptuje bez zastrzeżeń.

II Zasady konkursu
1.      Uwzględniane będą tylko pełne odpowiedzi. Za każdą prawidłową i pełną odpowiedź przyznawane będą punkty (podane przy każdym pytaniu)
2.      Osoba, która uzyska największą liczbę punktów zdobywa I miejsce (nagrody książkowe). Upominki otrzymają także osoby, które uzyskały II i III miejsce.

III Uczestnictwo w konkursie
1.      Konkurs adresowany jest dla uczniów szkół średnich i starszych uczniów szkół podstawowych.
2.      W konkursie nie będą brać udziału członkowie najbliższych rodzin Organizatora (np. rodzeństwo, dzieci itp.).

IV  Komisja konkursowa i ogłoszenie wyników Konkursu
1.      Odpowiedzi na pytania prosimy przesyłać w dniach od 2.11.2018 do 20.11.2018 r. (do godz. 23:59) na adres e-mail biblioteki: bibliotekaznin@wp.pl 
 W treści wiadomości proszę podać imię i nazwisko.
2.      Odpowiedzi wysłane po terminie nie będą uwzględniane.
3.      Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości nadesłanych odpowiedzi przez uczestników Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową w skład której wejdą trzy osoby delegowane przez Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
4.      Prawidłowe odpowiedzi i wyniki konkursu będą opublikowane na stronie biblioteki 30.11.2018 r.
5.      Wręczenie nagród w konkursie odbędzie się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie przy ul. Sienkiewicza 4, a o terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie, a także informacja pojawi się na stronie internetowej biblioteki:www.bibliotekaznin.pl oraz na facebooku i blogu biblioteki.
V Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1.      Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika tylko i wyłącznie w zakresie objętym Konkursem, w tym także z podaniem do publicznej wiadomości (m.in. na stronach internetowych biblioteki oraz w prasie lokalnej) imienia i nazwiska laureatów konkursu.