BLOG MiPBP w Żninie

Moje zdjęcie
Żnin, kujawsko-pomorskie, Poland
Najlepsza biblioteka w powiecie żnińskim

piątek, 29 grudnia 2017

2017 ROK W MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W ŻNINIE1.      Pozyskanie środków pozabudżetowych w wysokości ponad 49 000,00  (przeznaczenie: zakup nowości czytelniczych, wydanie książki biograficznej o Wandzie Dobaczewskiej, organizacja Escape roomu).

2.      Wydanie książki (prace korektorskie i edytorskie) „Wanda Niedziałkowska-Dobaczewska. Droga do Żnina” autorstwa Barbary Filipiak, pracowniczki biblioteki MiPBP w Żninie, w 125. rocznicę urodzin pisarki.

3.      Realizacja innowacyjnej formy upowszechniania czytelnictwa  jaką jest Escape room „Sherlock Holmes”.

4.      Wypełnienie standardów Certyfikatu Biblioteka+ (dwukrotnie wyższy zakup księgozbioru w stosunku do roku sprzed inwestycji „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” , jego opracowanie; ubytkowanie ponad 4 000 woluminów księgozbioru zdezaktualizowanego i przestarzałego; systematyczne wprowadzanie księgozbioru do katalogu on-line;   wzrost liczby użytkowników biblioteki o ponad 2%; aktywna działalność upowszechnieniowa, prowadzenie bibliografii powiatu żnińskiego…)

5.      W ramach działalności upowszechnieniowej:
- Organizacja ciekawych spotkań autorskich (Andrzej Poniedzielski, Jakub Czajkowski, Wojciech Bońkowski, Michał Szulim, Mariola Pryzwan, Barbara Ciwoniuk).
- Organizacja festiwalu filmowego „Patrz Więcej” , projekcja filmów użyczonych przez Wajda School Studio, prelekcja filmoznawcy.
- „Spotkania z kulturą dla młodzieży” (prelekcje i prezentacje upowszechniające kulturę regionalną).
- Upamiętnianie zasłużonych żninian (wystawy, „Epitafium dla profesora Tadeusza Malaka”, spotkanie jubileuszowe z okazji 125. rocznicy Wandy Dobaczewskiej, upamiętnienie 30. Rocznicy śmierci Tadeusza Małachowskiego…).

6.      Prowadzenie kursów komputerowych dla seniorów oraz języka angielskiego dla dzieci.

7.       Współpraca z twórcami regionalnymi – przekazanie na własność MiPBP w Żninie 12 prac (retrorytów) przez Romana Terzyka.

8.      Współpraca z wolontariuszami.


9.      Podpisanie umów partnerskich z Domem Pomocy Społecznej w Podobowicach (dostarczanie książek i czasopism dla pensjonariuszy, ich wymiana, oferta innych działań) oraz Żłobkiem Gminnym (czytanie dzieciom, organizacja zabaw przysposabiających do czytania).

10.  Realizowanie oferty dostarczanie książek do domów osób chorych i niepełnosprawnych.

11.  Racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi, wykonanie niezbędnych remontów, dokonanie koniecznych zakupów wyposażenia MiPBP w Żninie.

12.   Montaż dodatkowej barierki na schodach głównych biblioteki ułatwiającej wejście do instytucji.

13.  Nagroda Pracy Organicznej imienia Marii Konopnickiej  dla Jadwigi Jelinek, Dyrektora MiPBP w Żninie za zasługi dla kultury polskiej przyznana staraniem Związku Literatów Polskich Oddziału Toruńsko-Bydgoskiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz